Svensk Energiutbildning

Aktuellt

 

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om byggreglerna med fokus
på energi, VVS, fukt och dagsljus

I våras skärptes energikraven och snart släpper Boverket BBR24 och den helt nya föreskriften BEN. Aviserade nyheter är bland annat tydligare krav på verifiering av byggnaders energianvändning och en definition på normalt brukande.  Detta underlättar bygglovshanteringen men leder troligtvis också till ökad kontroll från Byggnadsnämndernas sida. På seminariet går vi igenom alla nyheter och ser hur de påverkar arbetsmetoder och byggnadsutformning.

Men seminariet innehåller mycket mer än så. I ett eget avsnitt reder vi ut ett antal VVS-relaterade frågor i BBR. Och så gör vi en djupdykning i de svåra men viktiga områdena fuktsäkerhet och dagsljusinsläpp.

Ges:  Göteborg 10 nov  -  Stockholm 23 nov  -  Malmö 2 dec

Gå direkt till      PROGRAM         ANMÄLAN 

 

Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Nästa seminarium:
Svensk Energiutibildnings
BBR-dag

Kurser i november: 
Energisamordning
Avancerad energiberäkning
Belysning