Svensk Energiutbildning

Miljöcertifiering i praktiken

Seminarium om hur man miljöcertifierar byggnader och vad det innebär i arbetsinsats och kostnader

Om seminariet Seminarieprogram Anmälan Utskrift

Om seminariet

Sedan de första byggnaderna miljöcertifierades för bara några år sedan är vi nu uppe i över 200 certifierade byggnader i Sverige. De flesta genomförda som någon form av pilotprojekt för inblandade parter. Nu är tiden mogen att introducera miljöcertifiering på en bredare marknad.

På seminariet går vi systematiskt igenom vilka arbetsuppgifter som måste genomföras när en byggnad miljöcertifieras. Alla aktuella system behandlas; EU:s GreenBuilding, amerikanska LEED, brittiska Breeam och våra svenska system MiljöByggnad och Svanen. På plats är representanter från bygg- och fastighetsbranschen som delar med sig av sina erfarenheter i en rad praktikfall.

Vad kan man göra själv som fastighetsägare och när krävs tjänster av certifierade experter? Hur planerar man arbetsprocessen och vilka prioriteringar ska göras? Vilken verklig kostnad ska man kalkylera med? Frågorna är många. Med svaren hoppas vi ge dig ett beslutsunderlag när det är dags att välja certifieringssystem och planera arbetet.

Vi vänder oss till fastighetsägare och byggare som vill miljöcertifiera sina fastigheter, till konsulter som vill arbeta praktiskt med tjänsterna samt till dig känner att du behöver bli lite mer insatt i ämnet.

Svensk Energiutbildning AB är medlem i Sweden Green Building Council.

Välkomna!