Svensk Energiutbildning

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om nära-nollenergikrav, dagsljus och digitalisering

Om seminariet Program Anmälan

Om seminariet

Gå direkt till:     PROGRAM        ANMÄLAN

 

Boverket släppte nyligen remissen med nära-nollenergikrav som kommer att prägla byggbranschens förutsättningar under lång tid framöver. På seminariet går vi igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de skatolkas och tillämpas i praktiken. En nyhet är att vi förutom flerbostadshus och lokalbyggnader också tar upp småhus, som ju får de kraftigaste skärpningarna. 

Men seminariet innehåller mer än så. I ett eget avsnitt reder vi ut den besvärliga frågan om tillgång till dagsljus i byggnader. Och så resonerar vi om hur digitaliseringen kommer att förändra byggnaders energianvändningoch energiförsörjning.


Välkommen!