Svensk Energiutbildning

Svensk Energiutbildnings BBR-dag

Seminarium om nära-nollenergikrav, IMD samt klimatneutral nybyggnad och fastighetsförvaltning

Om seminariet Program Anmälan

Om seminariet

Gå direkt till:     PROGRAM        ANMÄLAN

 

Boverket senaste remiss för de slutliga nära-nollenergikraven har ett nytt angreppssätt och skiljer sig avsevärt från tidigare förslag. Målet att uppnå konkurrensneutralitet mellan fjärrvärme och bergvärmepumpar är kontroversiellt men sanktionerat av Regeringen. Åtgärden slår olika beroende på byggnadskategori och är svåröverskådlig. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt inte skärps, något som dock kan ändras efter remissomgången.

På seminariet går vi igenom förslaget och applicerar energikraven i olika typhus. Vi resonerar också om Boverkets uppdrag att utreda ett kompletterande krav som utgår ifrån så kallad använd energi. Vilka konsekvenser får ett sådant?

Dagen innehåller mer än så. I egna avsnitt fördjupar vi oss i drift- och energiuppföljning samt den nya lagen om individuell mätning och debitering, IMD. Eftermiddagen ägnas åt åtgärder för minskad klimatpåverkan vid nybyggnad och i förvaltning av fastigheter.

Välkommen!