Svensk Energiutbildning

Seminarier våren 2018

Svensk Energiutbildning ger följande seminarier i vår:  

Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om nära-nollenergikrav, dagljusinsläpp 
och digitalisering

Boverket har precis föreslagit de nära-nollenergikrav som kommer att prägla byggbranschens förutsättningar under lång tid framöver. På seminariet går vi igenom föreskrifterna i detalj och resonerar om hur de ska tolkas och tillämpas i praktiken. En nyhet är att vi förutom flerbostadshus och lokalbyggnader också tar upp småhus, som ju förväntas få de kraftigaste skärpningarna. 

Men seminariet innehåller mer än så. I ett eget avsnitt reder vi ut den besvärliga frågan om tillgång till dagsljus i byggnader. Och så resonerar vi om hur digitaliseringen kommer att förändra byggnaders energianvändning och energiförsörjning.

Välkommen!

Ges:  Malmö 16 mars  -  Stockholm 20 mars  -  Göteborg 21 mars

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 

 


 
PÅ GÅNG 
 

Energismarta byggnader
Seminarium om digitaliseringens möjligheter att effektivisera byggnaders energianvändning och energiförsörjning

Detta seminarium fokuserar på teknik och tjänster som är tillämpbara redan idag, vid nybyggnad och i förvaltning av befintliga fastigheter. I första hand i syfte att minska byggnaders energibehov och miljöbelastning. Hur påbörjar man arbetet med att digitalisera verksamheten och vilka förväntningar ska man ha på resultatet? Är det lönsamt redan idag? 
 
Mer information läggs ut inom kort.  

  

Välbesökta BBR-dagar

I vår hade vi 213 deltagare på våra BBR-dagar om de nya nära-nollenergikraven.