Svensk Energiutbildning

Solceller

Kurs om solceller på byggnader, från idé till färdig anläggning

Om kursen Program Anmälan

Om kursen

Regeringen satsar 1,4 miljarder kronor på investeringsstöd för solceller fram till 2019. Det innebär en höjning från tidigare 50 till som mest 390 miljoner kronor per år. Många fastighetsägare gör nu verklighet av sina ambitioner att producera egen el, men för att verkligen få en optimal och lönsam anläggning är det mycket man måste känna till.

På kursen går vi systematisk igenom alla frågor man ställs inför i processen från idé till färdig anläggning. Vi vänder oss till förvaltare och konsulter som i sitt arbete kommer i kontakt med solcellsanläggningar i fastigheter.

Välkommen!